Bà mẹ rửa chén mướn có con gái giành được học bổng 6 tỷ dvn của đại học Mỹ