CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS TỔ CHỨC ĐẠI LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG