CỘNG ĐỒNG NVQG HẠT TARRANT TỔ CHỨC MỪNG XUÂN MỚI VỚI SỰ YỂM TRỢ CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BẾN THÀNH và SỰ THAM GIA CỦA CÁC HỘI