Hội Thừa Thiên Huế – Thân Hữu tổ chức mừng xuân Kỷ Hợi