MỪNG XUÂN KỶ HỢI: HỘI ÁI BÌNH ĐỊNH DFW TƯỞNG NIỆM ĐẠI ĐẾ QUANG TRUNG VÀ KỶ NIỆM 230 CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA