Tỷ phú Hoàng Kiều tổ chức họp báo đặc biệt tại Thành phố San Jose