THƯ MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4, 1975 – 2019