THƯ MỜI THAM DỰ LỄ KHAI MẠC Hội Chợ Tết Xuân Kỷ Hợi 2019